NCN udostępniło formularze jesiennych konkursów

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 10, OPUS 10, SONATA 10 i POLONEZ 1. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia 2015 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 10 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 10 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 10 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
  • POLONEZ 1 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach