Wrześniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

Od 15 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach następujących konkursów:

 • MAESTRO 7 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 7 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • SONATA BIS 5 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2015 r. 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami o konkursie na staże dla zagranicznych naukowców w Polsce - POLONEZ. Nabór wniosków w ramach tego konkursu prowadzony będzie od 15 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

W dniu 15 września 2015 r. otwarty zostanie także nabór wniosków w następujących konkursach:

 • OPUS 10 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM 10 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA 10 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • POLONEZ 1 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 listopada 2015 r.


 • Iuventus Plus - konkurs dla młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz opublikowali wyniki swoich badań w czasopismach z listy A lub listy C obowiązującego wykazu czasopism naukowych.

Nabór wniosków będzie trwał od 1 września 2015 r. do 15 października 2015 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 października 2015 r.


Strategmed - Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

 • kardiologii i kardiochirurgii
 • onkologii
 • neurologii i zmysłach
 • medycynie regeneracyjnej.

Nabór wniosków w ramach III edycji programu Strategmed rozpocznie się 15 września 2015 r. Termin składania wniosków w wymienionych będzie trwał przez 42 dni. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 10 października 2015 r.


 • Monografie - Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Nabór wniosków będzie trwał do 8 września 2015 r.
 • Start 2016 - Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 października 2015 r.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach