Iuventus Plus 2015 - konkurs dla młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach konkursu Iuventus Plus. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz opublikowali wyniki swoich badań w czasopismach z listy A lub listy C obowiązującego wykazu czasopism naukowych.

Nabór wniosków będzie trwał od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r. Pracowników i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 października 2015 r.

Zgłaszany projekt może trwać maksymalnie 36 miesiący a jego budżet wynosić do 300 tys. zł.

Do wniosku dołącza się elektroniczne kopie publikacji, opublikowanych lub/i przyjętych do druku w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism, w których kierownik projektu występuje jako główny autor. W przypadku jednoautorskich monografii opublikowanych lub/i przyjętych do druku, do wniosku dołącza się kopie elektroniczne ich okładek (z widocznym numerem ISBN). Wyżej wymienione publikacje i monografie (nie więcej niż 5 najlepszych) powinny być opublikowane lub/i przyjęte do druku w okresie od 1 stycznia 2013 r. do momentu złożenia wniosku.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do list czasopism z komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach