Strategmed III - informacje o naborze wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniu 15 września 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach III edycji programu Strategmed. Termin składania wniosków w wymienionych będzie trwał przez 42 dni. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 10 października 2015 r.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej

Budżet programu w aktualnym naborze wniosków wynosi 115 mln zł. Zgodnie z regulaminem konkursu budżet pojedynczego projektu nie może być mniejszy niż 10 mln zł.

Więcej informacji o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCBiR.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach