Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla dr Satory

Dr Magdalena Satora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazła się w gronie laureatów konkursu o Stypendium Fundacji Lanckorońskich. W ramach realizacji projektu pt. Kolacjonowanie rękopisów źródła dr Satora, wyjedzie na badania do Rzymu.

Kolejny nabór wniosków na Stypendia Fundacji Lanckorońskich otwarty zostanie w pierwszym kwartale 2016 r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach