Lipcowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lipcu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

Od 15 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach następujących konkursów:

  • MAESTRO 7 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 7 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 5 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2015 r. 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami o konkursie na staże dla zagranicznych naukowców w Polsce - POLONEZ. Nabór wniosków w ramach tego konkursu prowadzony będzie od 15 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.


  • NPRH Umiędzynarodowienie - Tematyka zgłaszanych projektów musi być ważna z perspektywy polskiej humanistyki. W ramach modułu Umiędzynarodowienie środki przeznaczone będą na finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lipca 2015 r