Polonez - konkurs na staże zagranicznych naukowców w Polsce

Narodowe Centrum Nauki podało szczegółowe informacje o konkursie Polonez. Konkurs skierowany jest do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. W ramach konkursu możliwe będzie pozyskanie środków na pełnoetatowe zatrudnienie takich osób na 12 lub 24 miesiące.

W poniższej tabeli zamieszczone zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad konkursu Polonez. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji konkursowej na stronie NCN. Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacją dotyczącą konkursu Polonez, która została przygotowana przez pracowników NCN.

Adresaci Wniosek mogą składać naukowcy przyjeżdżający z zagranicy posiadający stopień doktora (lub 4 lata doświadczenia badawczego) chcący prowadzić badania w polskich jednostkach, którzy w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu (15 września 2015 r.) nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
Czas trwania stażu 12 miesięcy lub 24 miesiące
Nabór wniosków

Od 15 września do 15 grudnia 2015 r.

Planowane są także nabory 15 marca 2016 r. – 15 czerwca 2016 r.  i 15 września 2016 r. – 15 grudnia 2016 r.

Finansowanie

Środki finansowe dla stażysty (kwota brutto z uwzględnieniem kosztów pracodawcy): 4 350 EUR (= 17 443 zł) /miesiąc trwania stażu (pensja + dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania) = ok. 9 760 PLN netto miesięcznie.

Dodatek rodzinny (kwota brutto z uwzględnieniem kosztów pracodawcy): 300 EUR (= 1203 zł)/miesiąc trwania stażu (przysługuje tylko osobom, których rodziny przyjeżdżają do Polski na okres co najmniej 3 miesięcy) = ok. 760 PLN netto miesięcznie.

Grant badawczy:

- staż trwający 12 miesięcy – 80 tys. zł (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce), 112 tys. zł (Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Techniczne);

- staż trwający 24 miesiące - 96 tys. zł rocznie (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce), 160 tys. zł rocznie (Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Techniczne)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach