Granty NCN dla pracowników i doktorantów UKSW

Informujemy, że w ramach konkursu Opus 8, Preludium 8 i Sonata 8 którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali pięć grantów o łącznej wysokości 705 588,00 zł.

Granty otrzymały następujące osoby:

  • prof. dr hab. Antoni Kazimierz Dudek (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - Rządy solidarnościowe w Polsce w latach 1989-1993 wobec podstawowych problemów transformacji ustrojowej - 100 100,00 zł
  • dr hab. Jacek Stanisław Tomczyk (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski - 220 568,00 zł
  • dr Magdalena Satora (Wydział Prawa i Administracji) - Protokoły z paryskiego procesu przeciwko zakonowi Templariuszy (1309-1311) - edycja krytyczna - 213 980,00 zł
  • dr Dariusz Filp (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - Determinanty wyników funduszy inwestycyjnych. Cechy menedżerskie oraz atrybuty funduszy - 74 100,00 zł
  • mgr Ewa Topolewska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - Empiryczna weryfikacja kołowego modelu stylów tożsamości - 96 840,00 zł

Jednocześnie przypominamy, że do 16 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Preludium 9, Sonata 9 i Opus 9. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2015 r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach