Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro ds. Badań Naukowych

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Budynek Łącznik, pokoje: 501 i 502

 

mgr Katarzyna Boguś k.bogus@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 89 48

mgr Maria Cerba, m.cerba@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 88 32

mgr Edyta Czerwonka, e.czerwonka@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 89 00

mgr Magdalena Frątczak, m.fratczak@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 89 41

mgr Anna Przetacka, a.przetacka@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 90 35

dr Tomasz Janus, t.janus@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 89 54

 

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek 10:00-15:00
wtorek 11:00-15:00
środa 8:00-12:00
czwartek 11:00-15:00
piątek 8:00-12:00