Działalność statutowa

W ramach funduszy przeznaczonych na działalność statutową, możliwe jest uzyskanie dofinansowania:

  • utrzymania potencjału badawczego,
  • działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,
  • współpracy naukowej z zagranicą,
  • publikacji naukowej,
  • konferencji naukowej z dotacji na badania statutowe.

W celu uzyskania dofinansowania należy do dnia 15 czerwca każdego roku wypełnic i złożyć w BBN odpowiedni wniosek. Obowiązujące wersje wniosków znajdują się poniżej.

 

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 12/2015. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Prosimy także o składanie wniosków ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Złożenie poprawnie wypełnionego odpowiedniego wniosku w BBN (do 15 czerwca każdego roku).

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zasady dotyczące dysponowania funduszami na działalność statutową regulowane są następującymi dokumentami:


Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest przez Wydziałową Komisję ds. Badań Naukowych na wiosnę roku, którego dotyczy złożony wniosek. (np. wniosek złożony do 15 czerwca 2016 r. dotyczy roku 2017 i decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta wiosną 2017 r.)

Termin rozliczenia merytorycznego realizowanego projektu upływa 30 grudnia roku, którego dotyczy złożony wniosek.

Poniżej zamieszczamy graficzne przedstawienie procedury realizacji badań statutowych na UKSW.  Schemat "Procedura badań statutowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" mogą Państwo pobrać klikając w TEN LINK lub klikając w obrazek poniżej.

 

  • Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wysokości dotacji przyznanej dla poszczególnych wydziałów (marzec / kwiecień kolejnego roku).
  • Decyzja Wydziałowych Komisji ds. Badań Naukowych o wysokości dotacji przyznanej poszczególnym osobom (kwiecień / maj).
  • Podpisanie umów w BBN przez osoby, którym została przyznana dotacja (maj / czerwiec).
  • Rozliczenie finansowe (do 20 listopada) i merytoryczne realizowanego projektu (do 30 grudnia).
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach